Přeskočit na hlavní obsah

Synchronizace historie přehrávání

Po importu historie přehrávání (o kterém si můžete přečíst více informací zde), chcete, aby vaše data byla aktuální. Tato funkce se o to postará.

Jak to funguje

About every 60 minutes, your 50 most recently played tracks are fetched from Spotify and saved to the database where your imported streams are stored as well. Protože se to děje nepřetržitě, databáze - a tedy data v aplikaci - budou průběžně aktualizována :)

Zapnutí

Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnuta. Po importu vašich dat je tato funkce automaticky povolena pro aktualizaci vašich dat.

Existuje možnost povolit synchronizaci ručně. Když požádáte o data, zabere to asi 2 týdny, než dorazí. Bude obsahovat data od narození vašeho účtu Spotify do 2 dnů před tím, než obdržíte soubory. Například: Pokud jste žádali o údaje 1. června a údaje jste obdrželi 14. června, údaje budou obsahovat přehrátí do přibližně 12. června. Pokud máte obavy o tuto časovou mezeru, můžete synchronizaci zapnout ručně poté, co jste si vyžádali data. Můžete tak učinit v Nastavení > Správa importů > Synchronizovat historii přehrávání.

Chci tuto funkci bez importu svých dat

Samozřejmě, že tuto funkci můžete povolit bez importu vašich dat, ale nebudete moci vidět přesná historická data.

Duplikáty

Duplicitní přehrávání nalezeny jak v importovaných datech, tak v synchronizovaných datech jsou automaticky filtrovány. Neuvidíte žádné duplikáty.