Přeskočit na hlavní obsah

About importing

Spotify poskytuje některá streamovací data prostřednictvím jejich API, ale nezahrnuje to kolikrát jste si pustili konkrétního umělce nebo skladbu. Chcete-li získat přístup k níže uvedeným funkcím, budete muset importovat historii přehrávání.

  • Zobrazení, kolikrát jste si pustili umělce, skladby nebo album
  • Zobrazení celé historie přehrávání (samozřejmě)
  • Sorting your top tracks & artists by the amount of streams instead of machine learning.
  • Zobrazení grafů, které obsahují určité množství přehrátí

Jak často potřebuji importovat svou historii streamování?

Od okamžiku, kdy jste importovali svůj první soubor, systémy automaticky aktualizují historii streamování každých 100 minut. You can learn how to import your streaming history into the app here.

Proč aplikace zobrazuje jiný počet přehrátí než soubory endsong.json?

Můžete si všimnout, že celkový počet streamů ve vašich datových souborech neodpovídá číslu zobrazenému na statistikách v aplikaci. This happens because stats.fm filters out a couple of types of streams:

  • Přeskočené skladby* (zkreslují vaše statistiky)
  • Přehrávání kratší než 30 sekund* (zkreslují vaše statistiky)
  • Lokální soubory a podcasty (protože Spotify o nich neposkytuje žádné informace)

* Tyto typy streamů jsou uloženy v databázi, ale "skryté" ze statistik. V budoucí aktualizaci budete moci zahrnout nebo vyloučit tyto statistiky z vašich statistik, ale pro tuto chvíli jsou skryté.